home Zdraví Varování pro všechny uživatele mobilů: Toto je nejhorší místo, kde ho můžete nosit

Varování pro všechny uživatele mobilů: Toto je nejhorší místo, kde ho můžete nosit

Dr. Devra Davisová, autorka knihy „Odpojení – pravda o radiaci mobilních telefonů,“ se zabývala výzkumem bezpečnostních rizik záření pocházejícího z mobilních telefonů.

Tak jako většina z nás, ani Dr. Davisová nevěřila, že by mobilní telefony mohly být zdraví nebezpečné – dokud se nezačala problematikou zabývat důkladněji.

No teď, když její tvrzení jsou již podložené důkazy o jedovatosti a epidemických účincích záření mobilních telefonů, snaží se propagovat široké veřejnosti zjištění, že záření mobilních telefonů není jen škodlivé, ale ve skutku smrtelné.

Ve své přednášce Dr. Davisová vysvětluje, že vliv záření mobilních telefonů na organismus nesouvisí se silou záření, která je mimochodem velmi slabá, ale s tím, že signál, který je nepravidelného charakteru, narušuje rezonanci těla a překáží v regeneraci struktury DNA.

To se dnes považuje za nejuspokojivější teorii, která vysvětluje množství nově vzniklých zdravotních problémů, včetně rakoviny…

Pokud si myslíte, že komise stále nemá jasno v tom, zda mobilní telefony jsou nebo nejsou zdraví škodlivé, možná byste si měli najít čas prohlédnout si toto video:

(zdroj: Environmental Health Trust www.ehtrust.org).

Může Váš mobilní telefon způsobovat rakovinu?

Jeden příklad, který nám může sloužit jako názorné varování před rakovinovým potenciálem mobilních telefonů, je smrt jedné mladé ženy.

Tato žena, u které nebyla zjištěna žádná predispozice pro rakovinu, zemřela na multifokální rakovinu hrudníku. Případ byl zveřejněn v květnovém vydání letáku Environmental Health’s Trust.

Také se zjistilo, že zmiňovaná mladá žena měla zvláštní zvyk, a to odkládat si mobilní telefon pod podprsenku…

Specialisté na rakovinu Robert Nagourney a John West konstatovali, že je jen jedna možnost, kterou se dá vysvětlit její rakovina hrudníku.

„Pospojovaly jsme tečky“, říká jeden z doktorů, „a ty tečky – které jsou doslova obrysem místa rakoviny a rozmístěním rakovinových buněk – se dokonale shodovaly s tvarem mobilního telefonu.“

Podívejte se na video o záření mobilních telefonů a rakovině hrudníku:

Doktor této mladé ženy nemůže dokázat, že rakovinu jí způsobil mobilní telefon. No stále to může sloužit jako varování pro všechny ženy, které možná mají podobný zvyk ukládat si telefon do podprsenky, ale i pro každého, kdo si odkládá telefon do kapsy na kalhotách či tričku.

Jako obecné pravidlo by mohlo být, že se budeme vyhýbat nošení telefonu na jakémkoliv místě na těle.

Mějte na paměti, že největší nebezpečí, ve smyslu působení záření, je do vzdálenosti přibližně šest palců (přibližně 16 cm) od antény telefonu. Je nežádoucí, aby se kterákoliv část těla nacházela k telefonu v menší vzdálenosti.

Nosit mobilní telefon blízko u těla není dobrý nápad

Škodlivý potenciál záření existuje bez ohledu na to, které oblasti našeho těla jsou vystaveny soustavnému záření mobilního telefonu, ale je zřejmé, že některé části těla jsou zranitelnější než ostatní.

Například výzkum publikovaný v roce 2009 dokazuje, že nošení mobilního telefonu v blízkosti kyčlí může oslabit celou pánevní oblast.

Za použití rentgenové techniky při diagnostice a monitorování pacientů trpících osteoporózou, výzkumníci měřili hustotu kostí v pánevní oblasti u vzorku 150 mužů, kteří pravidelně nosívali mobilní telefon připevněný kolem pasu.

Zkoumání muži nosili mobilní telefon v průměru 15 hodin denně po dobu přibližně šest let.

Výzkumníci vyslovili možnost, že elektromagnetické pole vyzařované mobilním telefonem může mít nepříznivý vliv na hustotu kostí. Zjistili totiž, že hustota minerálů v kosti byla nižší na té straně pánve, na níž účastníci výzkumu nosili mobilní telefon.

Je důležité si uvědomit, že pokud je mobilní telefon zapnutý, přerušovaně vysílá elektromagnetický signál, byť neodesíláte telefonický hovor. Takže pokud nosíme mobilní telefon na našem boku 15 hodin denně, tato část těla je vystavena téměř neustálému ozařování.

V zmíněném výzkumu se také zjistilo, že záření mobilního telefonu může nepříznivě ovlivňovat tvorbu mužských spermií, jakož i jejich kvalitu a pohyblivost, což může být mnohem větším problémem než účinek záření mobilního telefonu na hustotu kostí.

Jedním takovým výzkumem publikovaném v PLoS One se zjistilo:

„RF-EMR (rádiová frekvence elektromagnetického vyzařování) týkající se hustoty síly a rozsahu frekvence mobilních telefonů, zvyšuje tvorbu reaktivních druhů mitochondrií kyslíku v lidských spermiích, čímž snižuje jejich pohyblivost a vitalitu.

Zároveň podporuje tvorbu rakovinných chemických produktů v DNA, a nakonec vede k rozštěpení DNA. Tato zjištění jasně poukazují na dopad a nebezpečí nadměrného používání mobilního telefonní u mužů ve věku plodnosti, s možnými negativními účinky na jejich plodnost či zdraví a blaho jejich potomků.“

Zvláště muži by tedy měli přehodnotit nošení mobilního telefonu na opasku či v kapse v kalhotách, což je v těsné blízkosti pohlavních orgánů.

Navíc, v blízkosti pánve a pásu se nacházejí i jiné tělesné orgány citlivé na elektromagnetické záření, jako jsou játra, ledviny, tlusté střevo a močový měchýř.

Nedávný důkaz ukazuje jasnou souvislost mezi mobilními telefony a rakovinou

Loni skupina výzkumníků v Izraeli zaznamenala prudký nárůst výskytu nádoru příušních žláz za posledních 30 let, s nejprudším nárůstem po roce 2001.

Lidská příušní žláza je typem slinné žlázy, která se nachází nejblíže líci – místě, kde obvykle většina lidí přikládá mobilní telefon. Výzkumníci zjistili čtyřnásobný nárůst rakoviny příušních žláz za období 1970 až 2006, zatímco výskyt rakoviny ostatních slinných žláz zůstal zhruba stejný.

V témže roce Dr. Siegal Sadetzki, vedoucí výzkumník studie provedené v roce 2008, potvrdil před Komisí Amerického Senátu zabírajícího se výzkumem sluchu, že mobilní telefony přispívají k rakovině slinných žláz.

Podle studie, riziko, že dostaneme rakovinu příušní žlázy na téže straně hlavy, kam si při telefonování přikládáme mobilní telefon, vzrůstá o:

  • 34 procent, pokud jsme za posledních 5 let používali mobilní telefon pravidelně
  • 58 procent, pokud jsme během života uskutečnili zhruba 5500 telefonních hovorů
  • 49 procent, pokud jsme během života telefonováním strávili více než 266,3 hodin

Světová zdravotnická organizace zařadila záření mobilních telefonů mezi karcinogeny třídy B

Odhaduje se, že v současnosti má na celém světě mobilní telefon asi 5,9 miliard uživatelů – to je 87% světové populace!

Myslím, že pokud jde o tuto technologii, s jistotou můžeme říci, že jsme překročili bod, ze kterého není návratu. S tím, jak neochvějně pokračuje nárůst používání mobilních telefonů, stále větší skupina vědců se vyjadřuje proti této technologii.

Varují nás, že nadměrné používání mobilních telefonů může mít vážné vedlejší biologické důsledky, které budeme muset uznat a léčit.

Naštěstí jejich varování začínají být pomalu ale jistě bráno vážně.

31. května 2011 Světová zdravotnická organizace spolu s Mezinárodním zastupitelstvem pro výzkum rakoviny vydali studii, která se přiznává, že mobilní telefony opravdu mohou způsobovat rakovinu.

Rádiovou frekvenci elektromagnetického pole klasifikovali jako „pro člověka možný karcinogen“ (třída 2B). Tato klasifikace byla částečně odezvou na výzkum, který dokazuje, že používání bezdrátových telefonů zvyšuje riziko rakoviny mozku.


Čtěte: Wi-Fi: Neviditelná hrozba, která vám pomalu ničí zdraví. Chraňte se takto


Podle verze uvedené v tisku:

„Dr. Jonathan Samet (Univerzita v Jižní Kalifornii, USA), předseda výzkumné skupiny uvedl, že ačkoli se důkazy stále hromadí, už nyní postačují k jasnému závěru a 2B klasifikaci.

Jasným závěrem máme na mysli možnost rizika, a proto musíme pečlivě zkoumat souvislost mezi mobilními telefony a rizikem rakoviny.“

„Po zohlednění zjištění a 2B klasifikace a jejich možných důsledků na zdraví společnosti,“ říká Christopher Wild, ředitel Mezinárodního zastupitelstva pro výzkum rakoviny, „bude důležité, aby se uskutečnil dodatečný výzkum dlouhodobého, intenzivního používání mobilních telefonů.

Jelikož máme k dispozici všechny tyto informace, bude důležité uskutečnit pragmatické kroky ke snížení vystavení záření bezdrátových zařízení, ať už při telefonování nebo psaní textových zpráv.“

Nejvíce ohroženy jsou děti – i ty v děloze

Smutné je, že děti a teenageři jsou ohroženi nejvíce. A to v obou případech – nádoru příušních žláz a nádoru mozku. Mají tenčí lebeční kosti, které tak umožňují větší průnik záření mobilního telefonu.

Záření telefonu je schopno zcela proniknout do středního mozku, kde jsou nádory smrtelnější. Buňky dítěte se navíc rychleji reprodukují, čím jsou náchylnější na agresivní rozrůstání.

U dětí je i pravděpodobnost, že budou vystaveny záření mobilních telefonů delšího období během jejich života.

Podle švédského profesora Lennarta Hardella, u jednotlivců, kteří začali intenzivně používat mobilní telefon už jako teenageři, je 4 až 5násobně častější výskyt rakoviny mozku, když dosáhnou věku mladé dospělosti!

Následující ilustrace, kterou uvádíme s povolením autora knihy Zdraví společnosti SOS: Stinná stránka bezdrátové revoluce (Public Health SOS: The Shadow Side of the Wireless Revolution), jasně ukazuje rozdíly v hloubce průniku záření u dospělých a mladých dětí.

Těhotné ženy také udělají moudře, když se budou mobilním telefonem co nejvíce vyhýbat.

V roce 2008 skupina výzkumníků udělala analýzu dat přibližně 13 000 dětí. Zjistili, že působení záření mobilního telefonu na dítě v děloze, ale i během dětství, vedlo k problémům v chování.

Používání mobilního telefonu během těhotenství pouze dva až tři krát denně je dost na to, aby se u dětí zvýšilo riziko výskytu hyperaktivity, problémů s chováním, problémů se vztahy s vrstevníky či emocionálních problémů – to vše ještě v předškolním věku.

A riziko bylo ještě větší, pokud děti samotné před dovršením sedmého roku věku používaly mobilní telefon.

Když to shrneme, výzkum odhalil 54 procent větší pravděpodobnost výskytu problémů s chováním u dětí, jejichž matky používaly mobilní telefon.

Později, když děti samy začaly používat mobilní telefon, byly u nich:

  • 80 procent větší pravděpodobnost, že budou mít problémy s chováním
  • 25 procent větší riziko objevení se emočních problémů
  • 34 procent větší pravděpodobnost, že budou mít problémy ve vztazích s vrstevníky
  • 35 procent větší pravděpodobnost objevení se hyperaktivity
  • 49 procent větší náchylnost k problémům se sebeovládáním

Odborníci neústupně tvrdí, že škodlivé účinky záření mobilních telefonů jsou již dokazatelné

Odborníci v oblasti působení elektromagnetické frekvence (EMF) a bezdrátových technologií na živý organismus tvrdí, že už opravdu není pochyb o tom, že mobilní telefony a jejich příslušenství mohou nejen vyvolat rakovinu, ale přispět také k řadě dalších zdravotních problémů jakými jsou deprese, cukrovka, nepravidelný tep či neplodnost.

Výzkumníci už určili množství mechanismů, které vysvětlují, jakým způsobem elektromagnetické pole působí na buňky a poškozuje naše DNA.

Jedním z těchto výzkumníků je Dr. Martin Blank, PhD. Je jedním z nejzkušenějších výzkumníků v USA v oblasti působení elektromagnetických polí na buňky a molekuly.

18. listopadu 2010 vystoupil v programu pro Společenský klub Kalifornie s informativní přímluvou „Vliv elektromagnetických polí na zdraví“. Program byl spolufinancován společností ElectromagneticHealth.org.

Dr. Blank ve svém proslovu vysvětluje, proč je naše DNA, skládající se z mnoha závitů, zvláště zranitelná působením elektromagnetických polí nejrůznějších druhů.

V Mezinárodním žurnálu radiační biologie, dubnové vydání 2011, se uvádí, že DNA má dvě strukturální vlastnosti fraktálových antén: 1. je vodivé, a 2. je samo sebou symetrické.

Tyto vlastnosti DNA způsobují, že ve srovnání s jinými tělesnými tkáněmi a látkami více podléhá působení elektromagnetických polí.

Opakované působení mikrovln na náš genetický materiál může mít z dlouhodobého hlediska vážné důsledky. Dr. Blank neoblomně tvrdí, že EXISTUJE důkaz o škodlivém vlivu elektromagnetického záření, a že poškození zdraví může být velmi vážné.


Čtěte: 12 faktů o mikrovlnkách, pro které by je měli navždy zakázat


Dodává, že jeho studii, která prokázala škodlivost elektromagnetických poli, zkontrolovalo množství jeho kolegů-vědců. Výsledky studie se opakovaně potvrdily, posoudili a zhodnotili je i „jiní vědci, kteří jsou v dané oblasti výzkumu kompetentní“.

V lednu minulého roku jsem na základě těchto zjištění napsal článek, který se problematikou zabývá do hloubky. Pokud jste ho ještě nečetli, najdete ho na této webové adrese.

V monografii „Netepelné účinky a mechanismy působící mezi elektromagnetickými poli a živou hmotou“, která byla publikována v listopadu 2010, je analýza množství známých mechanismů působení, včetně těch, které působí na DNA.

I automobilový průmysl uskutečnil svůj vlastní výzkum v 13 zemích.

Výzkum nesl název Interphone a zjistil o 40 procent vyšší riziko rakoviny mozku u osob, které používaly mobilní telefon 1 640 a více hodin.

Rovněž nezávislý výzkum prováděný ve Švédsku, publikovaný v roce 2007, prokázal 540 procent vyšší riziko rakoviny mozku u osob, které používaly mobilní telefon více než 2 000 hodin.

Moje top doporučení pro bezpečné používání mobilního telefonu

Je dobré si uvědomit, že telekomunikační průmysl je mnohem větší než komplex farmaceutického průmyslu. Má také mnohem větší vliv než farmaceutické společnosti.

Telekomunikační průmysl dokonce přebral od tabákového průmyslu mnohé taktiky zaměřené na co nejefektivnější prodej svých produktů. To zahrnuje i pokusy zdiskreditovat výzkumníky, kteří publikováním svých studií ukazují nepohodlnou pravdu o mobilních telefonech.

Ve výše uvedeném videu přednášky Dr. Davisové můžeme vidět, že výsledky jakéhokoli výzkumu se dají poměrně přesně odhadnout podle toho, kdo daný výzkum sponzoruje.

Podle zprávy z roku 2008, jejímž autorem je Dr. Lai, pravděpodobnost, že výzkumem se neprokáže „žádný vliv“, je dva až tři krát větší při výzkumech financovaných přímo průmyslem. Naproti tomu, při nezávislých výzkumech vlivu mobilních technologií na zdraví, je až DVAKRÁT vyšší pravděpodobnost, že potvrdí vliv na zdraví člověka.

Takže si prosím uvědomme, že máme k dispozici pevný vědecký důkaz o značném zdravotním riziku nás všech, které spočívá v používání mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení.

Zvláště ohrožené jsou děti a těhotné ženy.

Takže, ačkoliv jsou zjištění vědců zatím velmi málo publikované, je rozumné již nyní přijmout opatření, kterými ochráníte sebe a své děti.

Můžete minimalizovat vystavení elektromagnetickému záření mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení dodržováním následujících doporučení:

1. Děti by se vždy měli vyhýbat používání mobilního telefonu

S výjimkou tísňového volání, děti by neměly používat mobilní telefon ani žádné jiné bezdrátové zařízení.

2. Omezte používání mobilního telefonu

Vypínejte Váš mobilní telefon častěji. Používejte ho pouze v nutných a důležitých případech. Pokud je telefon zapnutý, v přerušovaných intervalech vysílá elektromagnetické záření, byť neodesíláte telefonický hovor.

Pokud je uživatelem těhotná žena, je obzvláště důležité, aby omezila či zcela přestala s používáním mobilního telefonu.

3. Doma a v práci používejte pevnou linku

Přestože stále více a více lidí používá k telefonování výhradně mobilní telefon, pravdou zůstává, že je to nebezpečný a šílený trend – no máme na výběr se k němu nepřidat.

V případě, že cestujete, SKYPE nabízí možnost přenést si telefonní číslo do Vašeho počítače, který pak můžete napojit na kterýkoli Ethernet vstup.

4. Omezte nebo úplně přestaňte používat jiné bezdrátové zařízení

Je rozumné omezit používání bezdrátových zařízení. Stejně jako v případě mobilního telefonu, položme si otázku, zda opravdu tato zařízení potřebujeme využívat tak často.

Musíme zdůraznit, že ať vás ani nenapadne mít jakékoliv elektronické či bezdrátová zařízení v ložnici, protože ty by narušovaly kvalitu vašeho spánku. Pokud už musíte používat domácí přenosný telefon, používejte starší typ, který pracuje na frekvenci 900 MHz.


Čtěte: Namixujte si směs bylinek, která vás uklidní a zbaví stresu


Sice během volání není o nic bezpečnější, ale většina z nich alespoň nevysílá neustále elektromagnetické záření i v případě, že se neuskutečňuje hovor.

Dodejme, že jediný způsob, jak si být jisti, že jsme vystaveni elektromagnetickému záření bezdrátových telefonů, je změřit prostředí měřičem elektrosmogu. Měl by to být takový, který dokáže zachytit i frekvenci vašeho přenosného telefonu (starý typ měřiče nám moc nepomůže).

Jelikož některé přenosné LTE (4G) telefony pracují až na frekvenci 5,8 gigahertzů, doporučujeme vám sehnat RF měřič, který dokáže naměřit frekvenci až 8 gigahertzů. To je nejvyšší rozsah RF měřičů dostupných a vhodných pro běžného uživatele.

Další možností je pečlivě zvážit umístění hlavního přijímače v domácnosti. Hlavní přijímač může způsobovat nejvíce problémů vzhledem k tomu, že vysílá elektromagnetické signály 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, i když neuskutečňujeme telefonní hovor.

Nejlepší by tedy bylo umístit hlavní přijímač alespoň o tři místnosti vedle prostoru, ve kterém trávíte nejvíce času, a zejména ložnice. Takto nebude mít až tak škodlivé účinky na naše zdraví.

Další možností je jednoduše vypnout přenosný telefon. A používat ho jen tehdy, když si vysloveně chcete vychutnat to, že jste v pohybu a zároveň telefonujete.

V ideálním případě by velmi pomohlo, kdybyste vypínali hlavní přijímač každou noc před spaním.

RF měřič a léčivé doplňky najdete na webové stránce www.emsafetystore.com. No můžete si být zcela jisti, že Váš přenosný telefon je problémem, pokud využívá technologii DECT (digitální podporována bezdrátová technologie).

5. Používejte mobilní telefon pouze na místech s dobrým signálem

Čím je signál slabší, tím musí telefon na vysílání vyvinout větší sílu. A čím musí vyvinout větší sílu, tím je silnější působení jeho rádiových vln, a ty následně hlouběji pronikají do našeho těla.

Ideální by bylo používat mobilní telefon pouze při plném signálu a dobrém příjmu.

6. Vyhýbejte se nošení telefonu přímo na těle

Nošením telefonu přímo na těle je nejvyšší pravděpodobnost, že budeme vystaveni působení záření telefonu. Nejlepší je odkládat ho do peněženky či do tašky.

Pokud si však odkládáme telefon do kapsy u košile v blízkosti srdce, koledujeme si tím o problémy.

Totéž platí pro muže, kteří si chtějí chránit svou plodnost, no odkládají si telefon do kapsy na kalhotách.

7. Nespoléhejte se na to, že by jeden mobilní telefon mohl být bezpečnější než jiný

Z tohoto pohledu neexistuje nic takového jako „bezpečný“ mobilní telefon. Zvláště to platí pro společnosti podporující SAR systémy.


Čtěte: 11 důvodů proč by děti do 12 let neměly používat smartphony ani tablety


Ty jsou při měření skutečného biologického rizika zcela nepoužitelné. SAR systémy měří vyzařování tepla, které nepředstavuje pro organismus žádnou hrozbu.

8. Když je telefon zapnutý, snažte se ho uchovávat dále od těla

Nejnebezpečnější místo z pohledu působení vyzařování telefonu, je do vzdálenosti šesti palců (přibližně 16 cm) od antény telefonu.

Je nežádoucí, aby se kterákoliv část těla nacházela k telefonu v menší vzdálenosti.

9. Berte ohled na citlivější osoby

Některé citlivější osoby mohou v téže místnosti pociťovat působení jiných zapnutých telefonů, i když se přes tyto telefony neuskutečňuje hovor.

Pokud jste na setkání, cestujete hromadnou dopravou, jste v soudní síni, či na jiných veřejných místech jako je čekárna u lékaře, raději vypněte svůj mobilní telefon. Záření telefonu může působit na druhých.

Děti jsou ještě méně odolné účinkům záření, proto se vyhýbejte používání mobilního telefonu v blízkosti dětí. Lze s telefonem používáte Pong pouzdro, které odklání záření mobilního telefonu pryč z blízkosti hlavy a účinně snižuje SAR působení.

Je třeba si však uvědomit, že odkloněním záření z jednoho místa se záření zintenzivňuje na jiném místě, možná směrem k osobě, která stojí vedle Vás, nebo směrem k Vašemu tělu pokud máte telefon uložen v kapse.

Při zacházení s jakýmkoli zařízením, které vydává záření, opatrnosti nikdy není dost. Doporučujeme mít mobilní telefon „vypnutý“, s výjimkou naléhavých případů.

10. Používejte bezpečnější technologii telefonních sluchátek

Sluchátka s kabelem vám jistě umožní umístit mobilní telefon dál od těla.

Nicméně, pokud sluchátka s kabelem nemají dobrou clonu (a většina z nich nemá), samotný kabel pak funguje jako anténa a přitahuje okolní rádiové vlny, které pak pronikají do našeho mozku.

Ujistěte se, že kabely, které přenášejí signál do sluchátek jsou s clonou. Nejlepší typy sluchátek využívají kombinaci kabelů s clonou a vzduchových trubic (technologie Air Tube). Fungují na stejném principu jako stetoskop, tj. že přenášejí do našeho ucha skutečný zvuk prostřednictvím vibrace vzduchu.

I v tomto případě musí být kabely vybaveny clonou a to přesto, že žádný z nich nesahá až celkem do blízkosti hlavy.


Zdroj: realfarmacy.com

2 thoughts on “Varování pro všechny uživatele mobilů: Toto je nejhorší místo, kde ho můžete nosit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

>