home Praktické rady a nápady, Zdraví Jak se chránit před škodlivými účinky elektrického pole (ze zástrček a spotřebičů)

Jak se chránit před škodlivými účinky elektrického pole (ze zástrček a spotřebičů)

„Pokud by měli kdysi kosmonauti na Měsíci s sebou mobil, byl by to pro pozorovatele na Zemi druhý nejsilnější signál mikrovlnného záření.“

Prvním by bylo Slunce… To jen abyste si uměli představit, co za příšeru nosíte téměř každý z vás v kapse či v kabelce.

Ale pěkně po pořádku, nepředbíhejme. V první části našeho cyklu článků o ochraně před elektromagnetickým smogem se budeme zabývat elektrickým polem.

Později v následujících částech blíže popíšeme, jak se chránit před dalšími dvěma typy elektromagnetického záření, kterými jsou magnetické pole a elektromagnetické vlny.

Kvizová otázka: Víte, do které kategorie patří mobil? Čtěte nás dál a vše se dozvíte!

Co se dozvíte v tomto článku

V našem dnešním článku se budeme konkrétněji věnovat následujícím oblastem:

1. Vysvětlíme, co to vlastně elektrické pole je a jaká rizika z něj plynou

2. Popišme místa, na kterých se obvykle vyskytuje

3. Uvedeme způsoby, jak elektrické pole proměřit

4. Doporučíme pár opatření nezbytných pro ochranu vás a vaší rodiny

5. Zveřejníme recenzi na měřící přístroj Trifield Meter, se kterým je možné zmíněné elektromagnetické pole změřit.

Uvedený přístroj sami používáme již téměř 5 let a máme s ním jen dobré zkušenosti.

V textu můžeme místy používat odborné názvy, ale následně je vysvětlíme běžnou lidskou řečí, včetně příkladů. Tento článek je proto vhodný jak pro odborníky, tak i pro úplné laiky.

Definice elektrického pole

Elektrické pole se vyskytuje mezi dvěma body s odlišným elektrickým potenciálem. Elektrický potenciál je tvořen poměrem elektronů a protonů, tedy vzájemnou bilancí záporného a kladného náboje.

Nejtypičtějším příkladem z přírody je bouřkový mrak a zemský povrch.

Pokud se mezi nimi nahromadí dostatečný rozdíl v elektrickém potenciálu, výsledkem je blesk. Bleskem se rozdíl v elektrickém potenciálu vyrovná.

Bouře nás však z hlediska rizika pro zdraví trápit nemusí. Kromě rizika zasažení bleskem, které je statisticky zanedbatelně malé a kromě toho, že bouře a blesky obvykle jsou od nás poměrně vzdálené a trvají jen omezenou dobu.

V běžném životě se s elektrickým polem nejběžnější člověk setkává při obyčejných elektrických zástrček.

V zástrčce totiž jsou od sebe odděleny pár centimetrů konce dvou kabelů s rozdílným elektrickým potenciálem.

Ano, tušíte správně, ten rozdíl je 220 V. Ve skutečnosti v krátkých intervalech ještě o něco vyšší, ale do detailů teď nezacházejme.

V případě, že je v zástrčce zasunutý elektrický spotřebič, který pracuje, elektrické pole sice vznikne, ale malé a nepravidelné. Pro naše potřeby o typickém elektrickém poli mluvíme vysloveně, pokud jde o prázdné zástrčky, případně elektrické spotřebiče, které jsou vypnuty.

U vypnutých spotřebičích se elektrické pole šíří ne ze zástrčky, ale přímo ze spotřebiče.

Proč? Vzpomínáte si na oddělené kabely v zástrčce? Stejné je to u spotřebiče, který nepracuje. Tehdy jsou odděleny kabely ve vnitřním spínači daného přístroje.

Rizika elektrického pole

Elektrické pole v krátkém trvání nemá negativní účinky. Pokud ale na člověka působí dlouhodobě několik hodin, může vyvolávat bolesti hlavy, nevolnosti, závratě, či podrážděnost.

Pokud je člověk takovému poli vystaven opakovaně, každý den, dlouhodobě to může vést i k propuknutí vážnějších nemocí.

Mezi ně patří psychické, nervové problémy, ba někdy se dokonce může rozvinout až rakovina.

Ponaučení, které z toho pro nás vyplývá

Člověk by se měl vyhýbat dlouhodobému pobytu v blízkosti elektrického pole. Typickým příkladem jsou zásuvky na stěně v blízkosti postele, a zvláště v blízkosti hlavy, či jiných důležitých orgánů.

Pokud je zástrčka u nohou, není to sice ideální, ale ne zas až tak hrozné.

Dalším příkladem jsou:

  • vypínače světel na stěně – nikdy byste neměli mít hlavu v blízkosti takového vypínače
  • noční lampy nad postelí nebo na nočním stolku
  • elektrospotřebiče (elektrický budík vedle postele)
  • a podobně

Nyní si určitě říkáte: „Cože, vypínač?“

Ano, vypínač. Pamatujete oddělené kabely? To je přesná definice vypínačů, že?

Proto v každém případě byste měli mít postel polohovanou tak, aby byla hlava od zástrčky a jakýchkoliv vypínačů či spotřebičů vzdálena minimálně 1 metr. Ideální je 1,5 metru.

Elektromagnetická pole mají jednu takovou vlastnost, že jejich intenzita se s vzdáleností zmenšuje kvadraticky.

Jinými slovy, pokud se posunete z 1 metru na 2 metry, síla elektrického pole zeslábne ne na jednu polovinu, ale na jednu čtvrtinu. Pokud se přiblížíte z 2 metrů na 1 metr od zdroje, vzroste na 4násobek.

V našem případě rozdíl mezi 1 a 1,5 metrem je 1 / (1,5)= 44 %. Čili posunutím se jen o půl metru jsme sílu pole snížili na méně než polovinu.

Použití přístroje Trifield Meter

Na měření síly elektrického pole je možné použít měřicí přístroj Trifield Meter. Naše doporučení 1 až 1,5 metru je hrubý odhad. Někdy může docházet ke kumulativnímu působení více elektrických polí.

Také je možné, že ve stěně se nacházejí zazděné přetržené nebo nepoužívané kabely pod napětím, o kterých ani nemusíte vědět. Použití přístroje dokáže takové případy odhalit.

Nejlepší je přístrojem proměřit celou ložnici, zjistit v které části jsou elektrická pole největší a se ujistit, že vaše postel je v bezpečném pase. Pokud zjistíte, že není, doporučujeme ji přesunout.

Trifield Meter má již stupnici rozdělenou na bezpečnou intenzitu a potom na intenzitu elektrického pole, která již může způsobovat problémy.

Pokud se vaše postel nachází v zeleném (respektive puntíkovaném) pásmu stupnice, měli byste být v pohodě. Pokud v červeném, třeba provést nápravné kroky.

Kde se dá měřicí přístroj koupit

Přístroj Trifield Meter je možné zakoupit přímo u jeho výrobce za zhruba 145 amerických dolarů. Zde je link, kde si tento přístroj můžete koupit: www.trifield.com/content/trifield-meter/

Poznámka

Samozřejmě, přístroj se dá koupit i od jiných dodavatelů, snadno je najdete pomocí vyhledávačů. „Vygooglit“ si ho můžete podle jeho názvu.

Cena bude pravděpodobně někde mezi $ 120 až $ 170. Pokud byste se rozhodli pro jiný zdroj, pak si předem ověřte, zda ho posílají i do Česka a jak vysoké mají poštovné.

Návod k použití Trifield Meter

Tento měřící přístroj se používá poměrně jednoduše. Má jen jeden ovládací knoflík, takže zkazit se hodně na něm nedá.

Popis jednotlivých pozic:

1. Vypnutí – v této pozici se měřicí přístroj skladuje

2. Test přístroje – v této pozici by se měla ručička na stupnici posunout až na úplný konec. Je to indikátor toho, že přístroj funguje a zároveň, že není vybitá baterie

3. Silné magnetické pole – měření silných magnetických polí (pokud stupnice pro slabé pole nestačí)

4. Slabé magnetické pole – měření slabých magnetických polí

5. Elektrické pole – v této pozici se měří intenzita elektrických polí

6. Elektromagnetické pole – tuto se měří intenzita elektromagnetických vln v pásmu mikrovln

Triefield Meter je přizpůsoben pro snadné a jednoduché měření. Pokud ručička se na stupnici nachází v pásmu teček, elektromagnetické pole je akceptovatelné intenzity.

Pokud je v červeném pásmu, pole je příliš silné. Dlouhodobé vystavení takové intenzitě může představovat zdravotní riziko.

Související


NEPŘEHLÉDNĚTE

One thought on “Jak se chránit před škodlivými účinky elektrického pole (ze zástrček a spotřebičů)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

>